Санатории России

САНАТОРИЙ Желудочно-кишечный тракт Опорно-двигательный
аппарат
Сердечно-сосудистая
система
Мочеполовая система Сахарный диабет Органы дыхания Эндокринная система Нервная система Заболевания кожи Гинекология
Самоцет V V V V V V V
Нижние Серги V V V V V V V V V
Обуховский V V V V V
Курьи V V V V V V V
Руш V V V V V
Леневка V V V V
Чистый ключ V V V V V V
Жемчужина V V V V V V
У трех пещер V V V
Ключи V V V V V V V
Увильды V V V V V V V V
Жемчужина Зауралья V V V V
Карагай V V V V V
Танып V V V V V V
Усть-Качка V V V V V V V V V
Демидково V V V V V V V V
Сибирь V V V V V V V V V
Ингала V V V V V V V V
Лавита V V V V V V V
Дальняя дача V V V V V V
Карагайский бор V V V V V V V V
Сосновая горка V V V V V V V V
Сунгуль V V V V V V V V
Урал V V V V V V V V
Белый камень V V V V V V V
Юбилейный (В. Тагил) V V V V V V V
Озеро Медвежье V V V V
Уральская Венеция V V V V V V V
Тараскуль V V V V V V V
Юбилейный(Башкирия) V V V
Якты-Куль V V V V V V
Юматово V V V V V V
Янган-Тау V V V V V V
Жемчужина Урала V V V V V
Карагай V V V V V V
Кисегач V V V V V V V V